E9759A814C1348A7EC73099B21CEAF3B Điều kiện giao dịch

Sản phẩm bán chạy

Đăng ký nhận tin

Điều kiện giao dịch

donghosafia.com có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của quý khách vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. donghosafia.com có thể hỏi thêm về số điện thoại và địa chỉ trước khi nhận đơn hàng. 

Luật pháp và thẩm quyền tại Việt Nam
Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện này và Hợp Đồng (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài hợp đồng hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp của Việt Nam. Nếu có tranh chấp phát sinh bởi các Quy định Sử dụng này, quý khách gửi khiếu nại lên tòa án Việt Nam để giải quyết.