E9759A814C1348A7EC73099B21CEAF3B Tại sao không nghe lời ác không nghe thị phi, đồng hồ đôi, đồng hồ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Tags

Tại sao không nghe lời ác không nghe thị phi

  29/10/2016

Tại sao không nghe lời ác không nghe thị phi

Bất luận người nào đến nói chuyện, chúng ta vẫn “A Di Đà Phật” cắt lời của họ. Tai không nên nghe, miệng không nói lời ác. Tiếp xúc qua lại với người, ít nói lời thừa, khuyên người niệm Phật. Nếu ghi nhớ những câu trong kinh văn thì có thể đọc thêm cho người nghe. Họ ưa thích thì sẽ tiếp tục nghe, còn không ưa thích thì cũng đã nghe rồi.

Người mê học Phật, việc ở thế gian họ sẽ dần dần không hiểu. Khi việc thế gian không hiểu thì bạn liền rời khỏi thế gian này. Càng hiểu nhiều việc thế gian, bạn càng không thể rời khỏi, phiền não của bạn sẽ lớn. Đó là những việc xen tạp của thế gian, chúng ta không nên biết. Ưa thích biết, đều không rời khỏi luân hồi. Chúng ta phải hạ quyết tâm, không làm những việc này.

(trích trong Đại Thừa Vô Lượng Thọ - phần 33)

Tại sao không nghe lời ác không nghe thị phi

Tại sao không nghe lời ác không nghe thị phi

 

Đóng góp ý kiến